ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy amennyiben szolgáltatásunkat igénybe szeretné venni, úgy előzőleg figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. Kizárólag abban az esetben küldje el kérdését (megrendelését), ha az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ászf

Az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a 18. életév betöltése szükséges.

A megrendelés egy e-mail elküldésével történik,  kérdése/üzenete, megrendelése beérkezik rendszerünkbe, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a felhasználó által megadott e-mail címre válaszolunk.

A szolgáltató részéről a teljesítésre kizárólag a díj beérkezését követően kerül sor. Fizetés hiányában, amennyiben a díj beérkezésére nem kerül sor, a megrendelés visszaigazolásának elküldésétől számított 3 naptári napon belül, a szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelő elállt a szerződéstől, viszont, ez idő alatt felmerült költségek terhelik a megrendelőt, melyet a megadott névre és címre kiszámlázunk. A fizetést követően a szerződéstől való elállás nem lehetséges. Az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a megbízási szerződés életbe lép a teljesítés időpontjáig. Utólagos reklamációra nincs lehetőség.

A megrendelt szolgáltatás díját előre kell megfizetni. A fizetés banki átutalással vagy banki készpénzes befizetéssel történik a honlapot üzemeltető és a szolgáltatást nyújtó  (fentiekben és a megrendelésre küldött visszaigazolásban is megadott) pénzforgalmi számlájára. A banki átutaláshoz szükséges adatokat, a megrendelésre adott visszaigazolásban küldjük el Önnek e-mail-ben.

A szolgáltatást a legjobb tudásom szerint vègzem, mindent elkövetek a sikeressègèrt, de felelőssèget a sikerre nem tudok vállalni.

A szolgáltatás ellenértékéről számla kerül kiállításra, amelyhez szükséges a megrendelő részéről a név és lakcím megadása a megrendelésben. Amennyiben fent említett adatokat nem adja meg, abban az esetben nyugta kerül kiállításra.A számlát elektronikus formában küldjük ki a felhasználónak a megadott címére.

Hibás vagy hamis számlázási adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Utólagos számla kiadásra nincs lehetőség!

Hibásan leadott adatok utólagos korrigálása legkésőbb a fizetés időpontjáig lehetséges, minden esetben írásban kezdeményezze, zinajdaboszi@gmail.com címre elküldött e-mail útján.

Adatvédelem

Üzemeltető, a regisztráció során bekért adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, azokat kizárólag számlázási, marketing és hírlevél küldési céllal használja. A felhasználó által megadott adatokat üzemeltető tárolja, de azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve a törvényben meghatározott eseteket.

Felhasználó kérésére az adatai az adatbázisból törlésre kerülnek.

Ezoterikus szolgáltatások jogi jellege

Az ezoterikus szolgáltatások teljesítése (bármely egyházi tevékenységhez hasonlóan) hitbéli alapokon nyugszik, ezért jogi megítélésük szerint az úgynevezett atipikus szerződések körébe tartoznak, azon belül pedig „naturális obligationak” vagy más néven csonka kötelemnek tekintendőek. A jogrendszer az önkéntes teljesítést tudomásul veszi és gazdagító jogcímként elismeri, de a szolgáltatások a speciális tartalmukra tekintettel sem az eredménykötelem, sem pedig a gondossági kötelem kategóriájába nem illeszthetőek be. Ebből eredően az ilyen jellegű szolgáltatásokból eredő követelések állami bírósági úton történő kikényszerítésére nincsen lehetőség.